0 items / 0.00CONTACTE

Ens podeu trobar a:

C/ Centre 11, 08530 LA GARRIGA, BCN

Dilluns de 17h a 20h
De dimarts a divendres de 10h a 13:30h i de 17h a 20h
i dissabtes de 10h a 13:30h
(De l'1 de novembre al 5 de gener dissabtes tarda obert)

tfln 93 146 57 15

info@elpetitindi.cat
POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONDICIONS DE VENTA


L'Art. 44 de la Llei 7/1996 del 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista confereix al client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de set dies des de la recepció del mateix. Si per qualsevol motiu desitja revocar la comanda, s'haurà de notificar per email a info@elpetitindi.cat . Per fer efectiu el reemborsament de l'import pagat, els productes hauran de ser retornats a compte del client, en perfecte estat i amb l'embalatge original


La base de dades que conté les dades de caràcter personal facilitades pel client en els formularis que puguin existir a la pàgina web, compleix la normativa vigent establerta a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de la legislació que la desenvolupa i informa al client que les dades referides seran incloses en fitxer pel seu tractament automatitzat prestant al client el seu consentiment mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions.


El client que introdueix les seves dades personals en els diferents formularis està facultat a exercitar els seus drets d'accés i rectificació mitjançant el seu compte de client de la present web. Ens comprometem al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament d'aquestes dades. Si el client desitja cancel·lar definitivament pot sol·licitar-ho.


El Petit Indi assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment previstes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


El Petit Indi no compartirà, vendrà, ni facilitarà a tercers aquestes dades, salvat requeriment judicial, i no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir derivades d'un atac o accès no autoritzat als sistemes degut a una falta de diligència del client en quan a la guarda i custodia de les seves claus d'accés o de les seves pròpies dades personals. 


Les dades de targetes de crèdit són recaptades directament per Paypal i Stripe, i per tant, El Petit Indi ni les manipula ni les emmagatzema. El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si fos necessari.